پاورپوینت اختلالات عفونی، التهابی و کاردیومیوپاتی

پاورپوینت اختلالات عفونی، التهابی و کاردیومیوپاتی

پاورپوینت اختلالات عفونی، التهابی و کاردیومیوپاتی

پاورپوینت اختلالات عفونی، التهابی و کاردیومیوپاتی

 

 

 

44اسلایدتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

اهداف

1- انواع اندوکاردیت را نام برده و مقایسه نمایند

2- علائم بالینی، معیارهای تشخیصی و مراقبتهای پرستاری در انواع اندوکاردیت را لیست نمایند

3- میوکاردیت را تعریف کرده، معیارهای تشخیصی، علائم بالینی، درمان و مراقبتهای مربوطه را شرح دهند

3- انواع پریکاردیت را نام ببرند

4- اتیولوژیها، تظاهرات بالینی و روشهای تشخیصی و درمانی را در پریکاردیت توضیح دهند

5- تشخیصها و مداخلات پرستاری را در انواع مختلف پریکاردیت بنویسند

6- انواع کاردیومیوپاتی را نام برده و با یکدیگر مقایسه نمایند

7- عوامل خطر ساز، تظاهرات بالینی، درمانها و مراقبتهای مربوط به کاردیومیوپاتی را فهرست نماید

 

 


خرید آنلاین